‫بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 19، دست راست در تار و روش مضراب زدن،نیما فریدونی،آبان94.mp4‬‎ - YouTube

Published on Nov 11, 2015
2,387 views

CoCoCastCast Video To TV

Install